Obsada personalna pułku w Kampanii Polskiej 1939r.


Dowództwo pułku

Dowódca pułku - ppłk. Józef Kalandyk
I adiutant - kpt. Zygmunt Neugebauer
II adiutant - ppor. rez. Zbigniew Świerczyński
oficer informacyjny - kpt.Stefan Polek
oficer dyspozycyjny - ppor. rez. Marian Rojek
kwatermistrz - kpt. Tadeusz Dobrzański
dow. kompanii gospodarczej - ppor. rez. Iwański
oficer płatnik - ppor. rez. Leopold Stanek
oficer żywnościowy - chor. Wawrzyniec Potoczny
kapelan - kpt. rez. ks. Sobol
lekarz naczelny - por. lek. Stanisław Dujanowicz
kapelmistrz - kpt. Władysław Rulc
szef kancelarii - st. sierż. Feliks Jamrozik
dowódca plutonu ochr. dowództwa pułku - pchor. Jan Wąsowicz
szef kasyna ofic. - st. sierż. Józef Mazur

I Batalion

Dowódca batalionu - mjr. Kazimierz Karol Albert
adiutant - ppor. rez. Zygmunt Pudełko
płatnik - ppor. rez. Stanisław Strzebnicki
oficer żywnościowy - ppor. rez. Bogdan Czesak
kapelan - ochot. ks. Władysław Świderek
podoficer broni - kpr. Antoni Zubryd

1 kompania
dowódca kompanii - ppor. Marian Liśkiewicz
dow. I plutonu - ppor. rez. Zbigniew Krajewski
dow. II plutonu - ppor. rez. Marian Krzaczkowski
dow. III plutonu - sierż. pchor. Sylwester Marek
szef kompanii - sierż. Wiktor Hajducki

2 kompania
dowódca kompanii - por. Marian Trojanowski
dow. I plutonu - ppor. rez. Tadeusz Sulewski
dow. II plutonu - ppor. rez. Mieczysław Kołek
dow. III plutonu - ppor. rez. Roman Wojnarowski
szef kompanii - sierż. Jan Strach
podoficer gospod. - plut. Walenty Madera

3 kompania
dowódca kompanii - por. rez. Franciszek Emerych
dow. I plutonu - sierż. pchor. Dymitr Wójcik
dow. II plutonu - ppor. rez. Wiesław Michałowski
dow. III plutonu - sierż. pchor. Jan Haduch
podoficer gospod. - kpr. Aleksander Kulman

1 kompania ckm.
dowódca kompanii - por. Mieczysław Mołodyński
dow. I plutonu - ppor. rez. Aleksander Dziewałtowski
dow. II plutonu - ppor. rez. Zbigniew Serwa
dow. III plutonu - sierż. pchor. Kampf
dow. IV plutonu taczanek - plut. pchor. Marian Karpiński
dow. V plutonu moździerzy - ppor. rez. Władysław Bończa-Dyliński
szef kompanii - st. sierż. Stanisław Maciejak
podoficer gospod. - plut. Mikołaj Nikolin

II Batalion

Dowódca batalionu - mjr. Antoni Kassjan
adiutant - ppor. rez. Wacław Biederman
płatnik - ppor. rez. Kazimierz Ryglewicz
oficer żywnościowy - ppor. rez. Dawid Finkler
lekarz - ppor. rez. lek. Konig

4 kompania
dowódca kompanii - por. Jan Grzybowski
dow. I plutonu - ppor. rez. Tadeusz Chorostecki
dow. II plutonu - sierż. pchor. Stanisław Karałow
dow. III plutonu - ppor. rez. Ignacy Steinbach
szef kompanii - sierż. Andrzej Rok
podoficer broni - kpr. Władysław Ptasznik
podoficer gospod. - kpr. Adam Mazur

5 kompania
dowódca kompanii - por. Jan Jeleń
dow. I plutonu - ppor. Mieczysław Wanicki
dow. II plutonu - ppor. rez. Leon Józef Fisch
dow. III plutonu - ppor. rez. Jan Ruxer
szef kompanii - sierż. Fajer
podoficer gospod. - kpr. Gaszur

6 kompania
dowódca kompanii - por. Zygmunt Michał Ziemba
dow. I plutonu - ppor. rez. Mieczysław Kowalski
dow. II plutonu - ppor. rez. Piotr Gniadek
dow. III plutonu - ppor. rez. Adam Wiśniewski
szef kompanii - sierż. Marian Oberski
podoficer broni - kpr. Aleksander Żarnowski

2 kompania ckm.
dowódca kompanii - por. rez. Adam Ralski
dow. I plutonu - ppor. rez. Henryk Sylwester
dow. II plutonu - ppor. rez. Lesław Dreszer
dow. III plutonu - plut. pchor. Morawski
dow. IV plutonu taczanek - ppor. rez. Zbigniew Sobolewski
dow. V plutonu moździerzy - ppor. Zygmunt Heimroth
szef kompanii - st. sierż. Antoni Makowski
podoficer broni - plut. Jan Dymanus
podoficer gospod. - kpr. Józef Leśków

III Batalion

Dowódca batalionu - mjr. Antoni Sanojca
adiutant - ppor. rez. Kazimierz Lisowski
płatnik - ppor. rez. Tadeusz Sustersic
oficer żywnościowy - ppor. rez. Michał Teśluk
lekarz - plut. pchor. Zygfryd Fabik

7 kompania
dowódca kompanii - por. Edmund Karol Grabowski
dow. I plutonu - sierż. pchor. Kazimierz Żyluk
dow. II plutonu - ppor. rez. Ireneusz Kaczanowicz
dow. III plutonu - ppor. rez. Michał Zięba
szef kompanii - sierż. Jan Głuszuk
podoficer broni - kpr. Bolesław Wiórkowski
podoficer gospod. - plut. Bolesław Kwapień

8 kompania
dowódca kompanii - por. Zdzisław Józef Pacak-Kuźmirski
dow. I plutonu - ppor. rez. Jerzy Grochowalski
dow. II plutonu - ppor. rez. Jan Szopiński
dow. III plutonu - sierż. pchor. Tadeusz Adamski
szef kompanii - sierż. Grabowski
podoficer broni - plut. Piotr Jakubowski
podoficer gospod. - plut. Nosek

9 kompania
dowódca kompanii - por. rez. Emanuel Świeykowski de Świeyk
dow. I plutonu - ppor. Piotr Pazdro
dow. II plutonu - ppor. rez. Franciszek Zbiegień
dow. III plutonu - ppor. rez. Ryszard Koncewicz
szef kompanii - plut. Roman Mazurek
podoficer broni - plut. Pitala

3 kompania ckm
dowódca kompanii - ppor. Zbigniew Mieczysław Pietras
dow. I plutonu - ppor. rez. Adam Grabowski
dow. II plutonu - NN
dow. III plutonu - ppor. rez. Józef Gałuszka
dow. IV plutonu taczanek - ppor. rez. Antoni Podejma
dow. V plutonu moździerzy - ppor. rez. Tadeusz Bedlewicz
szef kompanii - st. sierż. Wacław Łakomski
podoficer broni - kpr. Edward Kobylec

Kompania zwiadu
dowódca kompanii - ppor. Tadeusz During
dow. plutonu konnego - ppor. rez. Konstanty Wejrych
dow. plutonu kolarzy - ppor.rez. Zdzisław Szczudłowski
szef kompanii - plut. Kościelniak
podoficer gospod. - plut. Radwanek

Kompania łączności
dowódca kompanii - por. Alfred Brzozowski
dow. I plutonu - ppor.rez. Adam Polak
dow. II plutonu - ppor. rez. Kozłowski
dow. III plutonu - ppor. rez. Stanisław Krzyszkowski
szef kompanii - sierż. Jan Jarski

Kompania przeciwpancerna
dowódca kompanii - por. Mieczysław Baran
dow. I plutonu - ppor. rez. Zdzisław Fuchs
dow. II plutonu - ppor. rez. Tadeusz Ciepły
dow. III plutonu - plut. pchor.Tadeusz Konopacki
szef kompanii - sierż. Tadeusz Szymański
podoficer broni - plut. Franciszek Czinar
podoficer gospod. - plut. Franciszek Woźniak

Pluton artylerii piechoty
dowódca plutonu - por. Tadeusz Targowski
zast. dow. plutonu - ppor.rez. Józef Bieniarz
dow. 1 działonu - plut. Kazimierz Odzieżyński
dow. 2 działonu - kpr. Stanisław Samołyk
szef plutonu - plut. Wardęga

Pluton pionierów
dowódca plutonu - ppor. rez. Jerzy Bratkowski
szef plutonu - plut. Jakub Gelar

Pluton przeciwgazowy
dowódca plutonu - ppor. rez. Kazimierz Surak
Por. Zdzisław Pacak-Kuźmirski na czele 8 kompanii- Lwów 1939r.