O nas


STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE
"Pionierzy 40 Pułku Piechoty Dzieci Lwowskich"

www.pionierzy40pp.pl

Grupa Rekonstrukcji Historycznej "Pionierzy 40 PP DL"Nasze stowarzyszenie nawiązuje do tradycji 40 Pułku Piechoty "Dzieci Lwowskich", który w wojnie 1939 roku bohatersko bronił Warszawy oraz Lwowa (drugi rzut pułku). Odwołując się do chlubnej historii i dziedzictwa tej elitarnej jednostki pragniemy oddać hołd tym dzielnym żołnierzom mężnie strzegącym Ojczyzny w obliczu agresji.

Poprzez naszą działalność chcemy także przybliżyć Wam historię II Wojny Światowej, a przede wszystkim Wojska Polskiego okresu dwudziestolecia międzywojennego.

W tym celu wiosną 2006 r. trzej mieszkający w Warszawie koledzy powołali do życia Grupę Rekonstrukcji Historycznej Pionierzy 40 Pułku Piechoty. Grupa zadebiutowała na rekonstrukcji bitwy nad Bzurą we wrześniu 2006 r. w Brochowie k/Sochaczewa. W październiku 2006 r., a następnie wiosną 2007 r. i jesienią 2007 w grupie pojawili się kolejni rekruci. W 2008 i 2009 r. jeszcze po dwóch. Obecnie w jej szeregach znajduje się czternastu członków – mieszkańców Warszawy, Żyrardowa, Grodziska Mazowieckiego, Mszczonowa i Bydgoszczy.

W tak, stopniowo powiększanym składzie co roku bierzemy udział m.in. w rekonstrukcjach bitew: pod Iłżą (od 2007 r.), nad Bzurą (od 2006 r.), pod Mławą (od 2008 r.), rekonstrukcji walk o Łowicz (od 2007 r.), przeprawę nad Wisłą pod Ryczywołem (kwiecień 2008), Przemyśl (maj 2008), Ostrołęka (2009), Tomaszów Lubelski i wielu innych. W 2009 r. współorganizowaliśmy "Rekonstrukcję bitwy pod Mławą", natomiast w 2010 r. "Przełamanie linii Pilicy 1945. Nie unikamy też uczestnictwa w uroczystościach państwowych z okazji Święta Wojska Polskiego czy Święta Niepodległości, a także imprezach takich jak pikniki militarne (np. Pola Mokotowskie 2007), manewry polowe, marsze szlakami walk wrześniowych itd.
Co roku, 30 czerwca organizujemy też skromne obchody Święta Pułkowego.
Pod koniec 2007 r. postanowiliśmy o założeniu Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej "Pionierzy 40 Pułku Piechoty Dzieci Lwowskich", które zostało zarejestrowane w Urzędzie m.st. Warszawy na początku 2008 r.

Podstawowym projektem jaki realizuje stowarzyszenie jest próba zrekonstruowania drużyny pionierów pułku piechoty. Przedwojenne regulaminy, instrukcje i podręczniki, jak również wszelkie dostępne publikacje oraz zachowane w kolekcjach prywatnych i muzealnych przedmioty z epoki są dla nas podstawowym zasobem informacji. W oparciu o te źródła staramy się odwzorować elementy umundurowania i wyposażenia żołnierza WP oraz dodatkowo narzędzia saperskie typowe dla odtwarzanego pododdziału. Ponadto naszym celem jest nieustanne podnoszenie umiejętności nie tylko w zakresie musztry czy poruszania się w polu, ale i ciągłe powiększanie doświadczeń w dziedzinie przekraczania rzek, budowy umocnień polowych, wznoszenia przeszkód, maskowania stanowisk itp. Wszystko po to, by sylwetki żołnierzy, które pragniemy przybliżyć były jak najbardziej podobne do swoich przedwojennych pierwowzorów nie tylko wyglądem i duchem, lecz także znajomością żołnierskiego rzemiosła.


Dla tych, którym nie wystarcza założenie munduru i ćwiczenie musztry, którym nie straszny znój pionierskiej roboty, którzy nie boją się wziąć do ręki łopaty, piły czy siekiery, którzy chcą choć trochę poznać, jak trudna mogła być służba w WP w latach trzydziestych, na pewno znajdzie się miejsce w naszych szeregach.