2009 Wyry - pionierzy jako obsługa działka ppanc. wz 36